Oedeem­fysiotherapie

De oedeemtherapeut

Een oedeemtherapeut is een fysiotherapeut welke zich na de basisopleiding fysiotherapie gespecialiseerd heeft op klachten gerelateerd aan de vochthuishouding van het lichaam.

Het menselijk lichaam bestaat namelijk voor 2/3 deel uit vocht. Dit vocht bevindt zich rondom alle cellen, bloedbanen, lymfebanen en hersenbanen. Een optimale vochthuishouding zorgt voor een goed functionerende voedende, zuiverende en drainerende rol van de lymfe in het lichaam.

Lymfdrainage is een normale functie, maar wanneer deze niet goed functioneert, kan dit klachten tot gevolg hebben. Oorzaken van lymfedysfuctie zijn:

 • Aangeboren problematiek
 • Ziekte
 • Een ongeval
 • Een operatie
 • Stress

De Manuele Lyfmdrainage Vodder (MLDV) is een vorm van therapie waarin onze oedeemtherapeut is gespecialiseerd. Deze vorm van therapie is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de vochthuishouding, met als doel, het verbeteren van uw klachten.

Uw huisarts of medisch specialist verwijst u vaak naar de oedeemtherapeut, maar het is ook mogelijk dat u zich zonder verwijzing bij ons meldt.

Wat doet een oedeemtherapeut

Onderzoek

Onze oedeemtherapeut beoordeelt uw gezondheidsklacht door middel van een vraaggesprek, vragenlijsten en lichamelijk onderzoek met als doel, het zo goed mogelijk in kaart brengen van uw probleem. Zij besteed daarnaast specifieke aandacht aan het onderzoeken van het lymfoedeem (vocht), en bekijkt eventuele littekens van het operatiegebied. Persoonlijke en omgevingsfactoren, welke gerelateerd kunnen zijn aan uw klacht worden geanalyseerd om een zo’n duidelijk mogelijk beeld te scheppen van de situatie.

Behandeling

Aan de hand van de onderzoeksuitkomsten stelt onze oedeemtherapeut, samen met u, een behandelplan en prognose op maat op, waarna deze start met de behandeling.

Onze oedeemtherapeut gaat te werk volgens de Manuele Lyfmdrainage Vodder (MLDV), een zachte massagevorm, met als doel de vochthuishouding stimuleren, stagnaties opheffen, de weerstand verhogen, de stress verlagen en het hormonale systeem optimaliseren. Daarnaast zullen eventuele adviezen en oefeningen besproken worden om zo optimaal mogelijk met uw klacht om te kunnen gaan.

Wanneer oedeemtherapie

Oedeemtherapie is van toepassing bij verschillende klachten. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Oedeem (zwelling), zichtbaar als niet-zichtbaar
 • Lymfoedeem, na oncologische ingrepen
 • Oedeem na trauma
 • Postoperatief oedeem
 • Dystrofieën
 • Stress-gerelateerde klachten
 • Auto-immuunziekten

De Specialisten:

Elke Moors

Elke Moors

Pin It on Pinterest

Share This