COPD training

Wat is COPD

COPD, of Chronische Obstructieve Long Ziekte is een verzamelnaam voor de luchtwegaandoeningen chronische bronchitis en longemfyseem. Bij deze aandoeningen functioneren de luchtwegen niet meer optimaal, waardoor men klachten als benauwdheid, kortademigheid, vermoeidheid, verslechtering van conditie en spierkracht of een veranderde gemoedstoestand kan ervaren. Deze klachten uiten zich vaak na het 40e levensjaar en zijn chronisch, wat inhoudt dat ze niet te genezen, maar wel te verbeteren zijn. Voor meer informatie kunt u terecht op Chronisch zorgnet.

De COPD-training

COPD-training wordt gegeven door onze therapeuten die een uitgebreide cursus gevolgd hebben over longaandoeningen. Het doel van de COPD-training is het verbeteren van conditie, spierkracht, het oefenen van de ademhaling en het aanleren van adviezen gericht op een actievere en gezondere leefstijl. Daarnaast vindt de COPD-training in groepsverband plaats, waardoor u in contact komt met andere COPD’ers, die graag hun verhaal delen en elkaar helpen met de omgang van hun klachten.

COPD-training wordt vaak vergoed vanuit de basisverzekering. Voor de therapie heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of longarts.

Wat doet uw therapeut

Onderzoek

Onze therapeuten beoordelen uw gezondheidsklacht door middel van een vraaggesprek, vragenlijsten en een lichamelijke inspanningstest met als doel, het zo goed mogelijk in kaart brengen van uw klacht. Persoonlijke en omgevingsfactoren, welke belangrijk zijn, worden geanalyseerd om een zo’n duidelijk mogelijk beeld te scheppen van uw situatie.

Behandeling

Aan de hand van de onderzoeksuitkomsten stellen onze therapeuten, samen met u, een behandelplan en prognose op maat op, waarna deze start met de behandeling.

COPD-training bestaat uit het opbouwen van kracht, conditie, ademhalingsoefeningen, ontspanningsoefeningen en informatie en adviezen, met als doel het verminderen van de klachten die u ervaart.

Onze therapeuten werken samen met uw huisarts en longarts, indien noodzakelijk met uw psychlog, diëtist, logopedist en ergotherapeut.

Wanneer COPD-training

Indien u door uw huisarts of longarts gediagnosticeerd bent met COPD, komt u in principe in aanmerking voor de COPD-training.

De Specialisten:

Teun Gielen

Teun Gielen

Tamara Loomans

Tamara Loomans

Pin It on Pinterest

Share This