Gesuperviseerde looptherapie

Wat is Gesuperviseerde looptherapie (Claudicatio Intermittens)

Claudicatio Intermittens, ook wel bekend als etalagebenen wordt veroorzaakt door de aandoening Perifieel Arterieel Vaatlijden (PAV). Hierbij zijn de slagaders in de benen vernauwd door slagaderlijke verkalking, met als gevolg een verminderde zuurstof toevoer naar de spieren. Door deze verminderde toevoer ervaart men scherpe, krampachtige pijn in de kuiten, benen of billen tijdens activiteiten. Wanneer men rust neemt, verminderen de klachten vanzelf. Voor mee informatie kunt terecht op Chronisch zorgnet.

Gesuperviseerde looptherapie

Onderzoek

Onze therapeuten beoordelen uw gezondheidsklacht door middel van een vraaggesprek, vragenlijsten en een loopbandtest met als doel, het zo goed mogelijk in kaart brengen van uw klacht. Persoonlijke en omgevingsfactoren, welke belangrijk zijn, worden geanalyseerd om een zo’n duidelijk mogelijk beeld te scheppen van uw situatie.

Behandeling

Aan de hand van de onderzoeksuitkomsten stellen onze therapeuten, samen met u, een behandelplan en prognose op maat op, waarna deze start met de behandeling.

De eerste keus behandeling van etalagebenen is gesuperviseerde looptherapie, hiermee bedoelen we iets anders dan wandelen. Met looptherapie bedoelen we lopen in een stevig tempo, waarbij onze therapeuten u helpen met het waarborgen van een goed kwalitatief looppatroon en het wandelen door de pijn heen. In het begintraject is het de bedoeling dat u 2 tot 3 keer per week onder begeleiding van een van onze therapeuten oefent. Voor een optimaal resultaat is het ook van belang dat u zelfstandig traint. Het doel van de therapie is het verbeteren van de pijnvrije loopafstand, het uithoudingsvermogen, de spierkracht en het overwinnen van eventuele angst voor inspanning.

Onze fysiotherapeuten besteden naast de looptherapie ook nog aandacht aan enkele leefstijl adviezen. Denk hierbij aan een gezond voedingspatroon, een actieve leefstijl en stoppen met roken.

Wanneer gesuperviseerde looptherapie

Indien u door uw huisarts of medisch specialist bent gediagnosticeerd met Claudicatio Intermittens, komt u in principe in aanmerking voor gesuperviseerde looptherapie.

De Specialist:

Teun Gielen

Teun Gielen

Bart Berkvens

Bart Berkvens

Pin It on Pinterest

Share This