Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Fysiotherapie Reigerlaan met constante zorg en aandacht samengesteld. Fysiotherapie Reigerlaan sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voorvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

De informatie is gericht op de cliënten van onze praktijk en dient niet ter vervanging van een consult of behandeling bij een fysiotherapeut of arts, maar is slechts een bron van algemene informatie. Aan de geboden informatie kan noch diagnostische noch therapeutische noch enige andere medische waarde worden ontleend.

Fysiotherapie Reigerlaan is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden informatieteksten, omschrijvingen of overige informatie op de website. Het gebruik van informatie van deze website geschiedt volledig voor risico van de gebruiker.

Pin It on Pinterest

Share This