Coronarevalidatie

Revalidatie na Corona

Een deel van de patiënten dat corona heeft doorgemaakt heeft (langdurig) last van klachten zoals vermoeidheid en kortademigheid. Zij hebben veel baat bij adequate (fysiotherapeutische) revalidatie in de eerste lijn.

Gezien de impact van het virus op de samenleving zetten wij ons netwerk in om met zijn allen  een eerstelijns opvangnet voor deze patiëntengroep re realiseren. Daarom zijn er binnen Praktijk voor Fysiotherapie Reigerlaan zgn. “coronatherapeuten” opgeleid die deze patiënten kunnen behandelen. Deze therapeuten hebben een zgn.  Coronascholing via het Chronische Zorgnet gevolgd al dan niet gecombineerd met een uitgebreide basisscholing longaandoeningen.

Wij werken samen met uw huisarts en indien noodzakelijk met een diëtist, logopedist en ergotherapeut in de woonomgeving van de patiënt.

Kijk voor meer informatie op www.fysiotherapie-reigerlaan.nl of bel ons op telefoonnummer 0492-599350. Wij helpen u graag op weg naar een spoedig herstel.

De begeleiders:

  • Bart Berkvens
    Bart Berkvens
  • Teun Gielen
    Teun Gielen
Bart Berkvens
Bart Berkvens
Fysiotherapeut/Manueel Therapeut

Bart Berkvens studeerde van 2005 t/m 2009 fysiotherapie aan de Fontys Paramedische Hogeschool in Eindhoven. Na het behalen van zijn diploma is hij vrijwel direct gaan werken in de Reigerlaan. Bart is Manueel Therapeut volgens het  “Maitland-concept”. Door een aantal jaren ervaring op te doen als fysiotherapeut en verzorger in de voetbalwereld is hij ook thuis in (sport)revalidatie. Verder verzorgt hij samen met collega Teun Gielen de looptraining volgens het Claudicationet.

Teun Gielen
Teun Gielen
Fysiotherapeut

Teun Gielen studeerde van 1987 t/m 1992 fysiotherapie aan de Fontys Paramedische Hogeschool Eindhoven. Daarna werkte hij 7 jaar in een particuliere praktijk in Duitsland. Hij is samen met Tamara Loomans-Peters medeverantwoordelijk voor de COPD-zorg/Longnet en verantwoordelijk voor de gesuperviseerde looptraining volgens het Claudicationet. Dit doet hij samen met Bart Berkvens.

Pin It on Pinterest

Share This