Hand­therapie

Handtherapie

De hand is een zeer belangrijk en complex instrument. Door de complexiteit van de hand en pols is handtherapie een vak apart. Pijn in de hand of pols kan grote gevolgen hebben voor uw dagelijks functioneren. Zo komt het vaak voor dat mensen door hun klachten beperkt zijn in de uitvoering van hun werk, huishouden of zelfverzorging.

Handtherapie kan bestaan uit oefentherapie, spalktherapie, functionele training en het tegengaan van zwelling. Ook kan het zijn dat u na een operatie aan uw hand of pols therapie nodig heeft, dan spelen ook wondverzorging en littekenbehandeling een belangrijke rol. Het doel van de handtherapie is dat u uw hand weer zo goed mogelijk kunt gebruiken bij uw dagelijkse activiteiten.

De Specialist:

  • Tamara Loomans
    Tamara Loomans
Tamara Loomans
Tamara Loomans-Peters
Fysiotherapeut

Tamara Loomans-Peters studeerde van 1990 t/m 1994 fysiotherapie aan de Fontys Hogeschool Eindhoven. Na het behalen van haar diploma werkte zij 5 jaar in een particuliere praktijk in Duitsland. Sinds 1 januari 2000 is zij werkzaam in de Reigerlaan. Naast het werk als algemeen fysiotherapeut is zij tevens verantwoordelijk voor de COPD-zorg. Zij is tevens het aanspreekpunt voor het Longnet en is zij handtherapeute.

Pin It on Pinterest

Share This