COPD training

COPD (chronisch obstructieve longaandoeningen)

Dit is de verzamelnaam voor de luchtwegaandoeningen chronische bronchitis en emfyseem. Bij deze aandoeningen werken de luchtwegen/longen niet meer goed waardoor men benauwd/kortademig wordt en dagelijkse activiteiten steeds meer moeite kosten of zelfs niet meer mogelijk zijn. De beperkingen van COPD uiten zich vaak na het 40e levensjaar. Het is progressief en helaas niet te genezen.

Het is belangrijk COPD zo vroeg mogelijk te ontdekken zodat optimale behandeling tijdig kan plaatsvinden. Naast medicamenteuze behandeling en evt. extra zuurstof is bewegen erg belangrijk. Door bewegen verbetert de lichamelijke conditie waardoor de klachten verminderen.

Wij bieden een zorgprogramma voor COPD patiënten in alle gradaties. Dit bestaat uit voorlichting, ademhalingoefeningen, ontspanning en een actief trainingsprogramma onder deskundige begeleiding.

De Specialisten:

  • Tamara Loomans
    Tamara Loomans
  • Teun Gielen
    Teun Gielen
Tamara Loomans
Tamara Loomans-Peters
Fysiotherapeut

Tamara Loomans-Peters studeerde van 1990 t/m 1994 fysiotherapie aan de Fontys Hogeschool Eindhoven. Na het behalen van haar diploma werkte zij 5 jaar in een particuliere praktijk in Duitsland. Sinds 1 januari 2000 is zij werkzaam in de Reigerlaan. Naast het werk als algemeen fysiotherapeut is zij tevens verantwoordelijk voor de COPD-zorg. Zij is tevens het aanspreekpunt voor het Longnet en is zij handtherapeute.

Teun Gielen
Teun Gielen
Fysiotherapeut

Teun Gielen studeerde van 1987 t/m 1992 fysiotherapie aan de Fontys Paramedische Hogeschool Eindhoven. Daarna werkte hij 7 jaar in een particuliere praktijk in Duitsland. Hij is samen met Tamara Loomans-Peters medeverantwoordelijk voor de COPD-zorg/Longnet en verantwoordelijk voor de gesuperviseerde looptraining volgens het Claudicationet. Dit doet hij samen met Bart Berkvens.

Pin It on Pinterest

Share This