Fysiotherapie

[row][span5]Afb-9kopie[/span5]
[span7]

De Fysiotherapeut

Een fysiotherapeut bezit specifieke kennis van het bewegend functioneren van de mens. Hij zoekt samen met de cliënt naar de individuele oorzaken die het “gezond” bewegend functioneren belemmeren en die klachten kunnen veroorzaken.

Naast specifieke manuele vaardigheden heeft de fysiotherapeut een coachende, sturende en informerende rol binnen een behandelperiode. Uw huisarts/specialist kan u naar de fysiotherapeut verwijzen, maar het is ook mogelijk dat u zich zonder een verwijzing meldt. Allereerst zal er dan een screening plaatsvinden. Hierin wordt onderzocht of er een indicatie is voor fysiotherapie, of dat het verstandig is uw klachten eerst door uw huisarts te laten bekijken. Wanneer er een indicatie is voor fysiotherapie, zal hierna een vraaggesprek en onderzoek volgen. Hierin zal getracht worden uw klachten zo nauwkeurig mogelijk te doorgronden.

De fysiotherapeut zal ook informeren naar persoonlijke en omgevingsfactoren, welke gerelateerd kunnen zijn aan uw klachten. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van uw gezondheidsprobleem wordt door de therapeut veelal gebruikt gemaakt van voor u relevante vragenlijsten. Aan de hand van de uitkomsten van het vraaggesprek en het onderzoek wordt, samen met u, een behandelplan opgesteld, een prognose gegeven en een afspraak voor verdere behandeling gemaakt.[/span7][/row]

De Fysiotherapeuten:

 • Gerrie van de Beek
  Gerrie van de Beek
 • Linda van Wely
  Linda van Wely
 • Teun Gielen
  Teun Gielen
 • Debby Gielen
  Debby Gielen
 • Daan van den Hoven
  Daan van den Hoven
 • Bart Berkvens
  Bart Berkvens
 • Tamara Loomans
  Tamara Loomans
 • Elke Moors
  Elke Moors
 • Anne Swinkels
  Anne Swinkels
 • Lotte Verschure
  Lotte Verschure
Gerrie van de Beek
Linda van Wely
Teun Gielen
Teun Gielen
Fysiotherapeut

Teun Gielen studeerde van 1987 t/m 1992 fysiotherapie aan de Fontys Paramedische Hogeschool Eindhoven. Daarna werkte hij 7 jaar in een particuliere praktijk in Duitsland. Hij is samen met Tamara Loomans-Peters medeverantwoordelijk voor de COPD-zorg/Longnet en verantwoordelijk voor de gesuperviseerde looptraining volgens het Claudicationet. Dit doet hij samen met Bart Berkvens.

Debby Gielen
Debby Gielen-Prinssen
Fysiotherapeut

Debby Gielen-Prinssen studeerde van 1989 t/m 1994 fysiotherapie aan de Fontys Paramedische Hogeschool Eindhoven. Na het behalen van haar diploma werkte zij 5 jaar in een particuliere praktijk in Duitsland. Sinds 1997 is zij werkzaam in de Reigerlaan. Sinds 2009 is zij geregistreerd en gespecialiseerd als bekkenfysiotherapeute.

Daan van den Hoven
Daan van den Hoven
Fysiotherapeut/Manueel Therapeut

Daan van den Hoven studeerde aan de Hogeschool Zuyd in Heerlen en studeerde af in 2013. Direct na zijn studie is hij gestart met de opleiding Master of Science in de Manuele Therapie aan het SOMT in Kerpen (D) en is daarvoor geslaagd in januari 2017.

Bart Berkvens
Bart Berkvens
Fysiotherapeut/Manueel Therapeut

Bart Berkvens studeerde van 2005 t/m 2009 fysiotherapie aan de Fontys Paramedische Hogeschool in Eindhoven. Na het behalen van zijn diploma is hij vrijwel direct gaan werken in de Reigerlaan. Bart is Manueel Therapeut volgens het  “Maitland-concept”. Door een aantal jaren ervaring op te doen als fysiotherapeut en verzorger in de voetbalwereld is hij ook thuis in (sport)revalidatie. Verder verzorgt hij samen met collega Teun Gielen de looptraining volgens het Claudicationet.

Tamara Loomans
Tamara Loomans-Peters
Fysiotherapeut

Tamara Loomans-Peters studeerde van 1990 t/m 1994 fysiotherapie aan de Fontys Hogeschool Eindhoven. Na het behalen van haar diploma werkte zij 5 jaar in een particuliere praktijk in Duitsland. Sinds 1 januari 2000 is zij werkzaam in de Reigerlaan. Naast het werk als algemeen fysiotherapeut is zij tevens verantwoordelijk voor de COPD-zorg. Zij is tevens het aanspreekpunt voor het Longnet en is zij handtherapeute.

Elke Moors
Elke Moors
Fysiotherapeut

Elke Moors studeerde van 2001 t/m 2005 fysiotherapie aan de Fontys Paramedische Hogeschool Eindhoven. Zij liep haar laatste stage in de Reigerlaan. Sinds het behalen van haar diploma is zij werkzaam in de Reigerlaan. Sinds 2009 is ze geregistreerd en gespecialiseerd oedeemtherapeut volgens de methode Vodder.

Anne Swinkels
Anne Swinkels
Fysiotherapeut

Anne Swinkels studeerde van 2009 t/m 2013  aan de Fontys Paramedische Hogeschool te Eindhoven. Zij liep haar laatste stage in de Reigerlaan. Na het behalen van haar diploma is zij vrijwel direct gaan werken in de  Reigerlaan.  Sinds 2015 is ze geregistreerd en gespecialiseerd als oedeemtherapeut volgens de methode Vodder.

Lotte Verschure
Lotte Verschure
Fysiotherapeut/Manueel Therapeute

Lotte Verschure studeerde van 2009 t/m 2013 aan de Fontys Paramedische Hogeschool te Eindhoven. Daarna heeft zij anderhalf jaar in een particuliere praktijk gewerkt. Sinds 2015 is zij werkzaam in de Reigerlaan. Lotte is bekend met de Orthopedische Revalidatie volgens 4xT Methode.

Manuele therapie

[row][span5]Afb-3kopie[/span5]
[span7]

De Manueel Therapeut

Een manueel- therapeut(e) is een fysiotherapeut, welke zich na de basisopleiding fysiotherapie nog enige jaren heeft gespecialiseerd in de verscheidenheid van klachten binnen het bewegingsapparaat. Deze verdieping bevindt zich met name op het gebied van anatomie en neuro- fysiologie. Een manueel therapeut bezit daardoor uitgesproken kwaliteiten in het analyseren van alle facetten van een gezondheidsprobleem binnen het bewegingsapparaat.

Een van de specifieke vaardigheden van een manueel- therapeut zijn de gewrichtsmanipulaties, uitgevoerd binnen de wervelkolom of extremiteiten. Deze geven veelal een knappend- of krakend geluid en zijn niet pijnlijk. De cliënt ervaart direct een toename van bewegingsvrijheid van de betreffende gewrichten en afname van pijnklachten door de opgetreden ontspanning.

U kunt met een verwijzing naar de manueeltherapeut gestuurd worden door uw arts, maar het is ook mogelijk dat u zich zonder een verwijzing meldt. Allereerst zal er dan een screening plaatsvinden. Hierin wordt gekeken of er een indicatie is voor manuele therapie en of het wellicht verstandig is dat uw klachten toch nog door uw huisarts worden bekeken.

Wanneer er een indicatie is voor manuele therapie dan zal hierna een vraaggesprek en onderzoek volgen. Hierin zal getracht worden uw klachten zo nauwkeurig mogelijk te doorgronden.

De manueel therapeut zal ook informeren naar persoonlijke en omgevingsfactoren, welke gerelateerd kunnen zijn aan u klachten. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van u gezondheidsprobleem wordt door de therapeut veelal gebruik gemaakt van vragenlijsten.

Aan de hand van de uitkomsten van het vraaggesprek en het onderzoek wordt, samen met u, een behandelplan opgesteld, een prognose gegeven en een afspraak voor verdere behandeling gemaakt.[/span7][/row]

De Specialisten:

 • Daan van den Hoven
  Daan van den Hoven
 • Teun Gielen
  Teun Gielen
 • Bart Berkvens
  Bart Berkvens
 • Lotte Verschure
  Lotte Verschure
Daan van den Hoven
Daan van den Hoven
Fysiotherapeut/Manueel Therapeut

Daan van den Hoven studeerde aan de Hogeschool Zuyd in Heerlen en studeerde af in 2013. Direct na zijn studie is hij gestart met de opleiding Master of Science in de Manuele Therapie aan het SOMT in Kerpen (D) en is daarvoor geslaagd in januari 2017.

Teun Gielen
Teun Gielen
Fysiotherapeut

Teun Gielen studeerde van 1987 t/m 1992 fysiotherapie aan de Fontys Paramedische Hogeschool Eindhoven. Daarna werkte hij 7 jaar in een particuliere praktijk in Duitsland. Hij is samen met Tamara Loomans-Peters medeverantwoordelijk voor de COPD-zorg/Longnet en verantwoordelijk voor de gesuperviseerde looptraining volgens het Claudicationet. Dit doet hij samen met Bart Berkvens.

Bart Berkvens
Bart Berkvens
Fysiotherapeut/Manueel Therapeut

Bart Berkvens studeerde van 2005 t/m 2009 fysiotherapie aan de Fontys Paramedische Hogeschool in Eindhoven. Na het behalen van zijn diploma is hij vrijwel direct gaan werken in de Reigerlaan. Bart is Manueel Therapeut volgens het  “Maitland-concept”. Door een aantal jaren ervaring op te doen als fysiotherapeut en verzorger in de voetbalwereld is hij ook thuis in (sport)revalidatie. Verder verzorgt hij samen met collega Teun Gielen de looptraining volgens het Claudicationet.

Lotte Verschure
Lotte Verschure
Fysiotherapeut/Manueel Therapeute

Lotte Verschure studeerde van 2009 t/m 2013 aan de Fontys Paramedische Hogeschool te Eindhoven. Daarna heeft zij anderhalf jaar in een particuliere praktijk gewerkt. Sinds 2015 is zij werkzaam in de Reigerlaan. Lotte is bekend met de Orthopedische Revalidatie volgens 4xT Methode.

Oedeemfysiotherapie

[row][span5]Afb-8kopie[/span5]
[span7]

De Oedeemfysiotherapeut

De Manuele Lymfedrainage Vodder is een massagevorm, die erop gericht is het lymfestelsel te stimuleren. De manuele lymfedrainage is een zachte massagevorm, toepasbaar op het hele lichaam.

Het menselijk lichaam bestaat uit 2/3 deel uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen, de bloedbanen, lymfbanen en hersenbanen. Zeer veel processen verlopen via dit lichaamsvocht. De processen via het lichaamsvocht noemen we de waterhuishouding. Het lichaam is in een optimaal evenwicht als de waterhuishouding in een optimale conditie verkeert.  De lymfe zorgen vooral voor een voedende, zuiverende en drainerende rol in het lichaam.
Lymfedrainage is een normale, natuurlijke functie in ons lichaam, die echter bemoeilijkt kan worden door en congenitale(aangeboren)problematiek,  een ongeval, ziekte of stress.

De Manuele Lymfedrainage Vodder (MLDV) is een massagevorm die erop gericht is de kwaliteit van het intern watermilieu te verzekeren.  Dit is mogelijk door stimulatie van de werking van de venen en het lymfestelsel , een stimulatie die nodig is om het teveel aan vocht efficiënter via deze afvoerwegen af te voeren.

De MLDV heeft al doel de vochtdoorstroming te stimuleren en eventuele stagnaties op te heffen en de immuniteit (weerstand) te verhogen, de stress te verlagen en het hormonale stelsel te optimaliseren.

De Manuele Lymfedrainage volgens de methode Vodder is toepasbaar bij zeer veel klachten, al dan niet in combinatie met andere therapievormen.

Behandelbare klachten zijn o.a.:

 • Oedemen (zwellingen), zowel zichtbare als niet zichtbare
 • Lymfoedeem (bv. na oncologische ingrepen)
 • Oedeem na trauma of post-operatief
 • Dystrofieën
 • Stressgerelateerde klachten
 • Auto-immuunziekten

[/span7][/row]

De Specialisten:

 • Elke Moors
  Elke Moors
 • Anne Swinkels
  Anne Swinkels
Elke Moors
Elke Moors
Fysiotherapeut

Elke Moors studeerde van 2001 t/m 2005 fysiotherapie aan de Fontys Paramedische Hogeschool Eindhoven. Zij liep haar laatste stage in de Reigerlaan. Sinds het behalen van haar diploma is zij werkzaam in de Reigerlaan. Sinds 2009 is ze geregistreerd en gespecialiseerd oedeemtherapeut volgens de methode Vodder.

Anne Swinkels
Anne Swinkels
Fysiotherapeut

Anne Swinkels studeerde van 2009 t/m 2013  aan de Fontys Paramedische Hogeschool te Eindhoven. Zij liep haar laatste stage in de Reigerlaan. Na het behalen van haar diploma is zij vrijwel direct gaan werken in de  Reigerlaan.  Sinds 2015 is ze geregistreerd en gespecialiseerd als oedeemtherapeut volgens de methode Vodder.

Bekkenfysiotherapie

[row][span5]Afb-4kopie[/span5]
[span7]

De Bekkenfysiotherapeut

De bekkenfysiotherapeut houdt zich bezig met de behandeling van problemen rond het gebied van het bekken, lage rug, buik en bekkenbodem. Dit kunnen zowel mannen, vrouwen als kinderen zijn.

De spieren in de lage rug, buik en bekken spelen een belangrijke rol bij houding en beweging. Daarbij hebben de bekkenbodemspieren een belangrijke taak bij plassen, vrijen en ontlasten. De spieren kunnen te zwak, te gespannen zijn of ze worden niet op het juiste moment goed gebruikt. Niet iedereen voelt deze spieren waardoor bewuste controle soms niet mogelijk lijkt. De bekkenfysiotherapeut kan u helpen de controle hierover te herwinnen

Als u een afspraak gemaakt heeft voor behandeling zal onderzocht worden hoe uw rug, bekken en bekkenbodemspieren functioneren. Dit gebeurt door middel van een gesprek en een bekkenfysiotherapeutisch onderzoek. Als de bekkenfysiotherapeut uw klachten en de werking van alle relevante spieren rondom het bekken goed in kaart gebracht heeft, wordt samen met u een speciaal op uw klachten gericht trainingsschema of behandelschema opgesteld.

Met welke klachten kunt u terecht bij de bekkenfysiotherapeut?
 • ongewild verlies van urine, winderigheid en/of ontlasting
 • niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te ontlasten
 • plasproblemen: moeilijk kunnen (uit)plassen, slechte straal, nadruppelen
 • moeizame stoelgang
 • verzakkingen van blaas, baarmoeder of darmen
 • pijn in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen
 • pijn bij het vrijen, als de klachten samenhangen met de bekkenbodem
 • fysiotherapeutische begeleiding voor en/of na operaties in de onderbuik
 • bekkenpijn, al dan niet in relatie tot zwangerschap en bevalling
 • fysiotherapeutische begeleiding tijdens zwangerschap en bevalling

[/span7][/row]

De Specialist:

 • Debby Gielen
  Debby Gielen
Debby Gielen
Debby Gielen-Prinssen
Fysiotherapeut

Debby Gielen-Prinssen studeerde van 1989 t/m 1994 fysiotherapie aan de Fontys Paramedische Hogeschool Eindhoven. Na het behalen van haar diploma werkte zij 5 jaar in een particuliere praktijk in Duitsland. Sinds 1997 is zij werkzaam in de Reigerlaan. Sinds 2009 is zij geregistreerd en gespecialiseerd als bekkenfysiotherapeute.

Looptherapie

[row][span5]looptraining[/span5]
[span7]

Nut van looptherapie

De eerste keus voor de behandeling bij patiënten met claudicatio intermittens (of etalagebenen) is looptherapie. Door middel van looptherapie kan de pijnvrije loopafstand vergroot worden. Als deze looptherapie onder begeleiding van een fysiotherapeut wordt uitgevoerd (gesuperviseerde looptherapie), lijken de resultaten aanzienlijk beter. Een bijkomend voordeel is dat de fysiotherapeut ook aandacht kan besteden aan de leefstijlveranderingen die nodig zijn om het risico op verdere problemen te verminderen. U kunt hierbij denken aan stoppen met roken, gezond eten en het ontwikkelen van een actieve levensstijl.

Het woord looptherapie geeft al aan dat we iets anders bedoelen dan (sportief) wandelen. Met looptherapie bedoelen we lopen in een stevige wandelpas. Het is de bedoeling dat u zeer regelmatig oefent in het lopen van steeds langere afstanden. Voor het beste resultaat van de looptherapie is het van belang dat u minimaal 5 keer per week, maar het liefst dagelijks traint, bij voorkeur drie keer per dag, en dit minimaal 3 tot 6 maanden volhoudt. In het begin krijgt u 2 – 3 keer per week begeleiding van uw fysiotherapeut, maar uiteindelijk zal de therapie afgebouwd worden (indien uw conditie dit toelaat) en gaat u steeds meer zelfstandig trainen. Door telkens door te lopen tot net voor u uw maximale loopafstand heeft bereikt, kan uw loopafstand vergroot worden.

De fysiotherapeut kan u hierbij helpen en zal in eerste instantie uw bewegingsmogelijkheden met u bespreken en samen met u een persoonlijk en gestructureerd trainingsprogramma samenstellen om zo tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. Voor het behoud van het verkregen resultaat is het zeer belangrijk om een actieve levenstijl te ontwikkelen en te onderhouden.

Naast het verbeteren van uw loopafstand zal mede door de begeleiding van een gekwalificeerde fysiotherapeut uw uithoudingsvermogen en uw looppatroon worden verbeterd, en uw mogelijke angst voor inspanning worden overwonnen. Vooral het looppatroon is van belang. Om pijnklachten te omzeilen, gaan veel mensen op een andere geforceerde manier lopen. Uw fysiotherapeut kan u helpen een gezond looppatroon aan te leren.[/span7][/row]

De Specialist:

 • Teun Gielen
  Teun Gielen
Teun Gielen
Teun Gielen
Fysiotherapeut

Teun Gielen studeerde van 1987 t/m 1992 fysiotherapie aan de Fontys Paramedische Hogeschool Eindhoven. Daarna werkte hij 7 jaar in een particuliere praktijk in Duitsland. Hij is samen met Tamara Loomans-Peters medeverantwoordelijk voor de COPD-zorg/Longnet en verantwoordelijk voor de gesuperviseerde looptraining volgens het Claudicationet. Dit doet hij samen met Bart Berkvens.

Handtherapie

[row][span5]Afb-1kopie[/span5]
[span7]

Handtherapie

De hand is een zeer belangrijk en complex instrument. Door de complexiteit van de hand en pols is handtherapie een vak apart. Pijn in de hand of pols kan grote gevolgen hebben voor uw dagelijks functioneren. Zo komt het vaak voor dat mensen door hun klachten beperkt zijn in de uitvoering van hun werk, huishouden of zelfverzorging.

Handtherapie kan bestaan uit oefentherapie, spalktherapie, functionele training en het tegengaan van zwelling. Ook kan het zijn dat u na een operatie aan uw hand of pols therapie nodig heeft, dan spelen ook wondverzorging en littekenbehandeling een belangrijke rol. Het doel van de handtherapie is dat u uw hand weer zo goed mogelijk kunt gebruiken bij uw dagelijkse activiteiten.[/span7][/row]

De Specialist:

 • Tamara Loomans
  Tamara Loomans
Tamara Loomans
Tamara Loomans-Peters
Fysiotherapeut

Tamara Loomans-Peters studeerde van 1990 t/m 1994 fysiotherapie aan de Fontys Hogeschool Eindhoven. Na het behalen van haar diploma werkte zij 5 jaar in een particuliere praktijk in Duitsland. Sinds 1 januari 2000 is zij werkzaam in de Reigerlaan. Naast het werk als algemeen fysiotherapeut is zij tevens verantwoordelijk voor de COPD-zorg. Zij is tevens het aanspreekpunt voor het Longnet en is zij handtherapeute.

McKenzie therapie

[row][span5]mckenzie1[/span5]
[span7]

McKenzie therapie

Deze behandelmethode van rugklachten, zonder duidelijke oorzaak, is in de jaren 50 ontwikkeld door Robin Mc Kenzie uit Nieuw Zeeland. Het bleek namelijk dat voor 80% van alle rugklachten er geen duidelijke oorzaak was aan te geven.

Mc Kenzie gaat dan ook uit van het klachtenbeeld van de patiënt. Hij kijkt hoe houding en herhaald bewegen de klachten beïnvloeden. De zelfwerkzaamheid van de cliënt is essentieel voor het slagen. Zelfdiscipline is een vereiste. Met het specifieke oefenprogramma volgens het Mc Kenzie concept leren wij u hoe u deze klachten zelf kunt beïnvloeden en in de toekomst de kans op een recidief kunt verminderen.

Er wordt veel aandacht besteed aan adviezen over houding/beweging en leefpatroon. Hoe zit u thuis wanneer u ontspant, is uw werkplek juist ingesteld? Beweegt u voldoende? Allemaal factoren die gerelateerd kunnen zijn aan uw rugklachten. Binnen het Mc Kenzie concept kijken we dus naar het totaal. Op deze manier kunnen wij u optimaal begeleiden en behandelen, zodat uw klachten in de toekomst opgelost en voorkomen kunnen worden.[/span7][/row]

De Specialisten:

 • Teun Gielen
  Teun Gielen
 • Debby Gielen
  Debby Gielen
 • Tamara Loomans
  Tamara Loomans
 • Elke Moors
  Elke Moors
Teun Gielen
Teun Gielen
Fysiotherapeut

Teun Gielen studeerde van 1987 t/m 1992 fysiotherapie aan de Fontys Paramedische Hogeschool Eindhoven. Daarna werkte hij 7 jaar in een particuliere praktijk in Duitsland. Hij is samen met Tamara Loomans-Peters medeverantwoordelijk voor de COPD-zorg/Longnet en verantwoordelijk voor de gesuperviseerde looptraining volgens het Claudicationet. Dit doet hij samen met Bart Berkvens.

Debby Gielen
Debby Gielen-Prinssen
Fysiotherapeut

Debby Gielen-Prinssen studeerde van 1989 t/m 1994 fysiotherapie aan de Fontys Paramedische Hogeschool Eindhoven. Na het behalen van haar diploma werkte zij 5 jaar in een particuliere praktijk in Duitsland. Sinds 1997 is zij werkzaam in de Reigerlaan. Sinds 2009 is zij geregistreerd en gespecialiseerd als bekkenfysiotherapeute.

Tamara Loomans
Tamara Loomans-Peters
Fysiotherapeut

Tamara Loomans-Peters studeerde van 1990 t/m 1994 fysiotherapie aan de Fontys Hogeschool Eindhoven. Na het behalen van haar diploma werkte zij 5 jaar in een particuliere praktijk in Duitsland. Sinds 1 januari 2000 is zij werkzaam in de Reigerlaan. Naast het werk als algemeen fysiotherapeut is zij tevens verantwoordelijk voor de COPD-zorg. Zij is tevens het aanspreekpunt voor het Longnet en is zij handtherapeute.

Elke Moors
Elke Moors
Fysiotherapeut

Elke Moors studeerde van 2001 t/m 2005 fysiotherapie aan de Fontys Paramedische Hogeschool Eindhoven. Zij liep haar laatste stage in de Reigerlaan. Sinds het behalen van haar diploma is zij werkzaam in de Reigerlaan. Sinds 2009 is ze geregistreerd en gespecialiseerd oedeemtherapeut volgens de methode Vodder.

COPD training

[row][span5]Afb-6kopie[/span5]
[span7]

COPD (chronisch obstructieve longaandoeningen)

Dit is de verzamelnaam voor de luchtwegaandoeningen chronische bronchitis en emfyseem. Bij deze aandoeningen werken de luchtwegen/longen niet meer goed waardoor men benauwd/kortademig wordt en dagelijkse activiteiten steeds meer moeite kosten of zelfs niet meer mogelijk zijn. De beperkingen van COPD uiten zich vaak na het 40e levensjaar. Het is progressief en helaas niet te genezen.

Het is belangrijk COPD zo vroeg mogelijk te ontdekken zodat optimale behandeling tijdig kan plaatsvinden. Naast medicamenteuze behandeling en evt. extra zuurstof is bewegen erg belangrijk. Door bewegen verbetert de lichamelijke conditie waardoor de klachten verminderen.

Wij bieden een zorgprogramma voor COPD patiënten in alle gradaties. Dit bestaat uit voorlichting, ademhalingoefeningen, ontspanning en een actief trainingsprogramma onder deskundige begeleiding.[/span7][/row]

De Specialisten:

 • Tamara Loomans
  Tamara Loomans
 • Teun Gielen
  Teun Gielen
Tamara Loomans
Tamara Loomans-Peters
Fysiotherapeut

Tamara Loomans-Peters studeerde van 1990 t/m 1994 fysiotherapie aan de Fontys Hogeschool Eindhoven. Na het behalen van haar diploma werkte zij 5 jaar in een particuliere praktijk in Duitsland. Sinds 1 januari 2000 is zij werkzaam in de Reigerlaan. Naast het werk als algemeen fysiotherapeut is zij tevens verantwoordelijk voor de COPD-zorg. Zij is tevens het aanspreekpunt voor het Longnet en is zij handtherapeute.

Teun Gielen
Teun Gielen
Fysiotherapeut

Teun Gielen studeerde van 1987 t/m 1992 fysiotherapie aan de Fontys Paramedische Hogeschool Eindhoven. Daarna werkte hij 7 jaar in een particuliere praktijk in Duitsland. Hij is samen met Tamara Loomans-Peters medeverantwoordelijk voor de COPD-zorg/Longnet en verantwoordelijk voor de gesuperviseerde looptraining volgens het Claudicationet. Dit doet hij samen met Bart Berkvens.

Dry Needling

[row][span5]Afb-7kopie[/span5]
[span7]

Dry needling pakt klachten veroorzaakt door spieren aan

Wanneer er een hoge spanning op spieren staat, dan kunnen zich verharde en verkrampte plekken in de spieren vormen. Deze lokale verkrampingen zijn pijnlijk en kunnen zorgen voor problemen met bewegen. Een dry needling behandeling kan snel en efficiënt voor verlichting zorgen.

Bij dry needling wordt met een naaldje de lokale verkramping aangeprikt. De spieren raken daardoor snel en langdurig ontspannen, waardoor de doorbloeding kan toenemen en herstel kan optreden. Het grote voordeel is dat met één of twee behandelingen bekend is of dry needling werkt bij de patiënt. Vaak zijn dan al een groot deel van de klachten weggenomen, patiënten hebben snel minder pijn en kunnen beter bewegen.

De behandeling

De dry needling behandeling is bijna altijd een aanvulling op een reguliere fysiotherapiebehandeling. Met dry needling pakken we lokale verkrampingen aan. De reguliere fysiotherapiebehandeling zorgt ervoor dat de óórzaak van de lokale verkramping aangepakt wordt. Dit kan een slechte houding zijn, spierzwakte, overbelasting, maar bijvoorbeeld ook verkeerd bewegen.

Gevoelig

Het inbrengen van het naaldje is niet pijnlijk. Wanneer de lokale verkramping wordt aangeprikt geeft dat een kortdurend krampgevoel, wat gevoelig kan zijn. Het effect van ontspanning kan direct of na enkele dagen optreden.

Niet hetzelfde als acupunctuur

Dry Needling gebruikt een ‘droge’(dry) acupunctuurnaald en er wordt dus geen vloeistof in de spier gespoten. Bij klassieke acupunctuur worden vaak oppervlakkig meerdere naalden gedurende langere tijd in het lichaam gezet. Dry Needling gebruikt eenzelfde soort naaldje, maar die is specifiek gericht op zogenaamde ‘triggerpoints’ die kort gestimuleerd worden.[/span7][/row]

De Specialisten:

 • Lotte Verschure
  Lotte Verschure
 • Debby Gielen
  Debby Gielen
 • Elke Moors
  Elke Moors
 • Teun Gielen
  Teun Gielen
Lotte Verschure
Lotte Verschure
Fysiotherapeut/Manueel Therapeute

Lotte Verschure studeerde van 2009 t/m 2013 aan de Fontys Paramedische Hogeschool te Eindhoven. Daarna heeft zij anderhalf jaar in een particuliere praktijk gewerkt. Sinds 2015 is zij werkzaam in de Reigerlaan. Lotte is bekend met de Orthopedische Revalidatie volgens 4xT Methode.

Debby Gielen
Debby Gielen-Prinssen
Fysiotherapeut

Debby Gielen-Prinssen studeerde van 1989 t/m 1994 fysiotherapie aan de Fontys Paramedische Hogeschool Eindhoven. Na het behalen van haar diploma werkte zij 5 jaar in een particuliere praktijk in Duitsland. Sinds 1997 is zij werkzaam in de Reigerlaan. Sinds 2009 is zij geregistreerd en gespecialiseerd als bekkenfysiotherapeute.

Elke Moors
Elke Moors
Fysiotherapeut

Elke Moors studeerde van 2001 t/m 2005 fysiotherapie aan de Fontys Paramedische Hogeschool Eindhoven. Zij liep haar laatste stage in de Reigerlaan. Sinds het behalen van haar diploma is zij werkzaam in de Reigerlaan. Sinds 2009 is ze geregistreerd en gespecialiseerd oedeemtherapeut volgens de methode Vodder.

Teun Gielen
Teun Gielen
Fysiotherapeut

Teun Gielen studeerde van 1987 t/m 1992 fysiotherapie aan de Fontys Paramedische Hogeschool Eindhoven. Daarna werkte hij 7 jaar in een particuliere praktijk in Duitsland. Hij is samen met Tamara Loomans-Peters medeverantwoordelijk voor de COPD-zorg/Longnet en verantwoordelijk voor de gesuperviseerde looptraining volgens het Claudicationet. Dit doet hij samen met Bart Berkvens.

Medical Taping

[row][span5]Afb-2kopie[/span5]
[span7]

Tape methode die functie spieren ondersteunt

Medical taping wordt gebruikt als behandeling van blessures, voor het reduceren van ontstekingen of vochtophopingen, pijndemping, houdingscorrecties, het ondersteunen van gewrichten en bij overbelastingsklachten.

Wat is Medical Taping?

Medical Taping maakt gebruik van elastische tape. De elastische tape zorgt ervoor dat de opperhuid wordt opgetild (gelift), waardoor het volume van de tweede huidlaag met daarin de haarvaten, groter wordt. Hierdoor ontstaat een betere doorbloeding, waardoor afvalstoffen sneller worden afgevoerd en voedingsstoffen sneller worden aangevoerd. Tevens wordt door de liftende werking van de tape de druk op de zenuwen minder waardoor de pijn vermindert dan wel verdwijnt. Door het continu stimuleren van het natuurlijke genezingsproces van het lichaam zelf, in combinatie met het meerdere dagen kunnen dragen van de tape, zorgt de tape voor een unieke 24-uur per dag behandeling. Gevolg: een afname van de pijn en een sneller herstel.

Toepassingen

Medical Taping is geschikt voor de behandeling van zeer uiteenlopende klachten:

 • behandelen van spierblessures en verbeteren spierfunctie
 • verminderen van ontstekingen en vochtophopingen
 • corrigeren van lichaamshouding en bewegingsrichting
 • ondersteunen van gewrichten
 • behandelen van klachten door overbelasting
 • opheffen belemmeringen in bloedcirculatie en lymfeafvoer
 • verminderen van pijn
 • stimuleren van proprioceptie

[/span7][/row]

De Specialisten:

 • Teun Gielen
  Teun Gielen
 • Debby Gielen
  Debby Gielen
 • Daan van den Hoven
  Daan van den Hoven
 • Bart Berkvens
  Bart Berkvens
 • Tamara Loomans
  Tamara Loomans
 • Elke Moors
  Elke Moors
 • Anne Swinkels
  Anne Swinkels
 • Lotte Verschure
  Lotte Verschure
Teun Gielen
Teun Gielen
Fysiotherapeut

Teun Gielen studeerde van 1987 t/m 1992 fysiotherapie aan de Fontys Paramedische Hogeschool Eindhoven. Daarna werkte hij 7 jaar in een particuliere praktijk in Duitsland. Hij is samen met Tamara Loomans-Peters medeverantwoordelijk voor de COPD-zorg/Longnet en verantwoordelijk voor de gesuperviseerde looptraining volgens het Claudicationet. Dit doet hij samen met Bart Berkvens.

Debby Gielen
Debby Gielen-Prinssen
Fysiotherapeut

Debby Gielen-Prinssen studeerde van 1989 t/m 1994 fysiotherapie aan de Fontys Paramedische Hogeschool Eindhoven. Na het behalen van haar diploma werkte zij 5 jaar in een particuliere praktijk in Duitsland. Sinds 1997 is zij werkzaam in de Reigerlaan. Sinds 2009 is zij geregistreerd en gespecialiseerd als bekkenfysiotherapeute.

Daan van den Hoven
Daan van den Hoven
Fysiotherapeut/Manueel Therapeut

Daan van den Hoven studeerde aan de Hogeschool Zuyd in Heerlen en studeerde af in 2013. Direct na zijn studie is hij gestart met de opleiding Master of Science in de Manuele Therapie aan het SOMT in Kerpen (D) en is daarvoor geslaagd in januari 2017.

Bart Berkvens
Bart Berkvens
Fysiotherapeut/Manueel Therapeut

Bart Berkvens studeerde van 2005 t/m 2009 fysiotherapie aan de Fontys Paramedische Hogeschool in Eindhoven. Na het behalen van zijn diploma is hij vrijwel direct gaan werken in de Reigerlaan. Bart is Manueel Therapeut volgens het  “Maitland-concept”. Door een aantal jaren ervaring op te doen als fysiotherapeut en verzorger in de voetbalwereld is hij ook thuis in (sport)revalidatie. Verder verzorgt hij samen met collega Teun Gielen de looptraining volgens het Claudicationet.

Tamara Loomans
Tamara Loomans-Peters
Fysiotherapeut

Tamara Loomans-Peters studeerde van 1990 t/m 1994 fysiotherapie aan de Fontys Hogeschool Eindhoven. Na het behalen van haar diploma werkte zij 5 jaar in een particuliere praktijk in Duitsland. Sinds 1 januari 2000 is zij werkzaam in de Reigerlaan. Naast het werk als algemeen fysiotherapeut is zij tevens verantwoordelijk voor de COPD-zorg. Zij is tevens het aanspreekpunt voor het Longnet en is zij handtherapeute.

Elke Moors
Elke Moors
Fysiotherapeut

Elke Moors studeerde van 2001 t/m 2005 fysiotherapie aan de Fontys Paramedische Hogeschool Eindhoven. Zij liep haar laatste stage in de Reigerlaan. Sinds het behalen van haar diploma is zij werkzaam in de Reigerlaan. Sinds 2009 is ze geregistreerd en gespecialiseerd oedeemtherapeut volgens de methode Vodder.

Anne Swinkels
Anne Swinkels
Fysiotherapeut

Anne Swinkels studeerde van 2009 t/m 2013  aan de Fontys Paramedische Hogeschool te Eindhoven. Zij liep haar laatste stage in de Reigerlaan. Na het behalen van haar diploma is zij vrijwel direct gaan werken in de  Reigerlaan.  Sinds 2015 is ze geregistreerd en gespecialiseerd als oedeemtherapeut volgens de methode Vodder.

Lotte Verschure
Lotte Verschure
Fysiotherapeut/Manueel Therapeute

Lotte Verschure studeerde van 2009 t/m 2013 aan de Fontys Paramedische Hogeschool te Eindhoven. Daarna heeft zij anderhalf jaar in een particuliere praktijk gewerkt. Sinds 2015 is zij werkzaam in de Reigerlaan. Lotte is bekend met de Orthopedische Revalidatie volgens 4xT Methode.

[row][span5]Afb-2kopie[/span5]
[span7]

Tape methode die functie spieren ondersteunt

Medical taping wordt gebruikt als behandeling van blessures, voor het reduceren van ontstekingen of vochtophopingen, pijndemping, houdingscorrecties, het ondersteunen van gewrichten en bij overbelastingsklachten.

Wat is Medical Taping?

Medical Taping maakt gebruik van elastische tape. De elastische tape zorgt ervoor dat de opperhuid wordt opgetild (gelift), waardoor het volume van de tweede huidlaag met daarin de haarvaten, groter wordt. Hierdoor ontstaat een betere doorbloeding, waardoor afvalstoffen sneller worden afgevoerd en voedingsstoffen sneller worden aangevoerd. Tevens wordt door de liftende werking van de tape de druk op de zenuwen minder waardoor de pijn vermindert dan wel verdwijnt. Door het continu stimuleren van het natuurlijke genezingsproces van het lichaam zelf, in combinatie met het meerdere dagen kunnen dragen van de tape, zorgt de tape voor een unieke 24-uur per dag behandeling. Gevolg: een afname van de pijn en een sneller herstel.

Toepassingen

Medical Taping is geschikt voor de behandeling van zeer uiteenlopende klachten:

 • behandelen van spierblessures en verbeteren spierfunctie
 • verminderen van ontstekingen en vochtophopingen
 • corrigeren van lichaamshouding en bewegingsrichting
 • ondersteunen van gewrichten
 • behandelen van klachten door overbelasting
 • opheffen belemmeringen in bloedcirculatie en lymfeafvoer
 • verminderen van pijn
 • stimuleren van proprioceptie

[/span7][/row]

De Specialisten:

 • Teun Gielen
  Teun Gielen
 • Debby Gielen
  Debby Gielen
 • Daan van den Hoven
  Daan van den Hoven
 • Bart Berkvens
  Bart Berkvens
 • Tamara Loomans
  Tamara Loomans
 • Elke Moors
  Elke Moors
 • Anne Swinkels
  Anne Swinkels
 • Lotte Verschure
  Lotte Verschure
Teun Gielen
Teun Gielen
Fysiotherapeut

Teun Gielen studeerde van 1987 t/m 1992 fysiotherapie aan de Fontys Paramedische Hogeschool Eindhoven. Daarna werkte hij 7 jaar in een particuliere praktijk in Duitsland. Hij is samen met Tamara Loomans-Peters medeverantwoordelijk voor de COPD-zorg/Longnet en verantwoordelijk voor de gesuperviseerde looptraining volgens het Claudicationet. Dit doet hij samen met Bart Berkvens.

Debby Gielen
Debby Gielen-Prinssen
Fysiotherapeut

Debby Gielen-Prinssen studeerde van 1989 t/m 1994 fysiotherapie aan de Fontys Paramedische Hogeschool Eindhoven. Na het behalen van haar diploma werkte zij 5 jaar in een particuliere praktijk in Duitsland. Sinds 1997 is zij werkzaam in de Reigerlaan. Sinds 2009 is zij geregistreerd en gespecialiseerd als bekkenfysiotherapeute.

Daan van den Hoven
Daan van den Hoven
Fysiotherapeut/Manueel Therapeut

Daan van den Hoven studeerde aan de Hogeschool Zuyd in Heerlen en studeerde af in 2013. Direct na zijn studie is hij gestart met de opleiding Master of Science in de Manuele Therapie aan het SOMT in Kerpen (D) en is daarvoor geslaagd in januari 2017.

Bart Berkvens
Bart Berkvens
Fysiotherapeut/Manueel Therapeut

Bart Berkvens studeerde van 2005 t/m 2009 fysiotherapie aan de Fontys Paramedische Hogeschool in Eindhoven. Na het behalen van zijn diploma is hij vrijwel direct gaan werken in de Reigerlaan. Bart is Manueel Therapeut volgens het  “Maitland-concept”. Door een aantal jaren ervaring op te doen als fysiotherapeut en verzorger in de voetbalwereld is hij ook thuis in (sport)revalidatie. Verder verzorgt hij samen met collega Teun Gielen de looptraining volgens het Claudicationet.

Tamara Loomans
Tamara Loomans-Peters
Fysiotherapeut

Tamara Loomans-Peters studeerde van 1990 t/m 1994 fysiotherapie aan de Fontys Hogeschool Eindhoven. Na het behalen van haar diploma werkte zij 5 jaar in een particuliere praktijk in Duitsland. Sinds 1 januari 2000 is zij werkzaam in de Reigerlaan. Naast het werk als algemeen fysiotherapeut is zij tevens verantwoordelijk voor de COPD-zorg. Zij is tevens het aanspreekpunt voor het Longnet en is zij handtherapeute.

Elke Moors
Elke Moors
Fysiotherapeut

Elke Moors studeerde van 2001 t/m 2005 fysiotherapie aan de Fontys Paramedische Hogeschool Eindhoven. Zij liep haar laatste stage in de Reigerlaan. Sinds het behalen van haar diploma is zij werkzaam in de Reigerlaan. Sinds 2009 is ze geregistreerd en gespecialiseerd oedeemtherapeut volgens de methode Vodder.

Anne Swinkels
Anne Swinkels
Fysiotherapeut

Anne Swinkels studeerde van 2009 t/m 2013  aan de Fontys Paramedische Hogeschool te Eindhoven. Zij liep haar laatste stage in de Reigerlaan. Na het behalen van haar diploma is zij vrijwel direct gaan werken in de  Reigerlaan.  Sinds 2015 is ze geregistreerd en gespecialiseerd als oedeemtherapeut volgens de methode Vodder.

Lotte Verschure
Lotte Verschure
Fysiotherapeut/Manueel Therapeute

Lotte Verschure studeerde van 2009 t/m 2013 aan de Fontys Paramedische Hogeschool te Eindhoven. Daarna heeft zij anderhalf jaar in een particuliere praktijk gewerkt. Sinds 2015 is zij werkzaam in de Reigerlaan. Lotte is bekend met de Orthopedische Revalidatie volgens 4xT Methode.

Pin It on Pinterest

Share This